ტარიფები
მაგთი ფიქსის ქსელში ჩართვის შემდეგ (ჩართვის ერთჯერადი ღირებულებაა 70 ლარი) თქვენ ისარგებლებთ შემდეგი სტანდარტული ტარიფებით:

წუთის ღირებულება საქართველოს ნებისმიერ ფიქსირებულ ქსელზე – 4 თეთრი,
მობილურ ქსელებზე – 20 თეთრი,
SMS – 3 თეთრი,
ინტერნეტი – 1 წუთი - 1 თეთრი.

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფრო დაბალი ტარიფებითაც. ამისათვის ნახეთ ჩამონათვალი და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი:
* აღნიშნული ტარიფები ვრცელდება წინასწარი გადახდის სისტემის აბონენტებზე.


შემდგომი გადახდის სისტემის ტარიფები

გაცნობებთ, რომ შეჩერებულია მაგთი ფიქსის შემდგომი გადახდის სისტემის ჩართვა.